Iris Díaz Trancho - El SOMA

Iris Díaz Trancho

Iris Díaz Trancho

Iris Díaz Trancho (Xixón, 1981) ye especialista en lliteratura infantil y autora de La caxa de cristal (2005), Mio ma la pirata (2010), Premiu de la Crítica d’Asturies a la meyor obra infantil n’asturianu, y Vivo nuna casa Malva (2011), ente otres obres, les más d'elles, non toes, dirixíes a un públicu infantil.